Športová kynológia

V našej chovateľskej stanici rotvajlerov Naughty Rotty sa sústreďujeme na chov špičkových jedincov. Naši rotvajleri vynikajú nielen exteriérovo na výstavách krásy, kde sme získali ocenenia od slovenských, medzinárodných šampiónov až po svetovú víťazku. Venujeme sa intenzívne aj športovej kynológii, pretože sme hlboko presvedčení o tom, že rotvajler je pracovné plemeno.
Športová kynológia pozostáva z poslušnosti, pachových prác, obrany prípadne špeciálnych cvikov. Stopa je hlavnou disciplínou, ktorú zaraďujeme do pachových prác. V tejto dispiplíne sme dosiahli úžasné 2.miesto na Majstrovstvách sveta rotvajlerov.
O tom, že naši rotvajleri sú v perfektnej forme až do vysokého veku, nás presvedčila naša suka Bellamy, ktorá sa vo svojom veku 10 rokov umiestnila na 3.mieste na súťaži Laugaricio Cup Trenčín - SVV3 - najvyšší stupeň v športovej kynológii. Je raritou aby rotvajler porazil plemená ako sú doberman, nemecký ovčiak a belgický ovčiak, ktoré sú vyložene služobné a rýchle psi.
Základom chovu rotvajlera je ovládateľnosť psa jeho majiteľom a toto je základným cieľom disciplíny poslušnosti. Pes musí dokonale zvládnuť chôdzu pri nohe, privolanie, odloženie, aport, prekážky, a podobné cviky.
Obrana je disciplína, ktorá sa obvykle cvičí len u špecifických služobných plemenách. Jej účelom je, aby vedel pes účinne odvrátiť útok vedený na seba alebo svojho psovoda, aby vedel účinne zadržať utekajúceho páchateľa, kontrolovať zverený priestor a vypátrať ukrytého človeka (revír), strážiť zadržaného páchateľa, doprevádzať psovoda so zadržaným páchateľom a podobne. Týmto výcvikom obrany sa samozrejme nepodporuje agresivita psov voči ľuďom. Práve naopak. Takto cvičení psi vedia správne vyhodnotiť situácie, kedy je útok nevyhnutný na ochranu majiteľa, alebo majetku - ostatné situácie nechavajú bez povšimnutia. Sú si vedomí svojej svojej sily a schopností.
Obrane a poslušnosti sa venujeme aktívne minimálne dva krát do týždňa, v ostatné dni sa sústreďujeme na zlepšovanie ich fyzickej kondície - podľa ročného obdobia - beh, plávanie, ťahanie saní. Výsledkom sú zdraví, húževnatí jedinci s vyrovnanou mysľou.

 • IMG_0514
 • IMG_0526
 • IMG_0529
 • IMG_0583
 • IMG_0596
 • IMG_0618
 • IMG_0636
 • IMG_0682
 • IMG_0705
 • IMG_0865
 • IMG_0908
 • IMG_0911
 • IMG_0939
 • IMG_0941
 • IMG_0948
 • IMG_0956
 • IMG_0961
 • IMG_0968
 • IMG_0986
 • IMG_1043
 • IMG_1046

Created in Joomla 3 - Copyright Lenka Peleskova & Marek Krsak